Захист міжінститутського міжкафедрального комплексного дипломного проекту

17 березня 2017 року відбувся захист міжінститутського міжкафедрального комплексного дипломного проекту на тему: «Науково-практичні основи розробки раціонів та технологій напівфабрикатів спеціального призначення», головний керівник – к. т. н., доц. кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування Калугіна І. М. У розробці цього проекту приймали участь магістри зі спеціальностей «Технології харчування», «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення», «Комп’ютерна інженерія» та «Економіка промисловості» під керівництвом к. т. н., доц. кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування Калугіної І. М, к. т. н., доц. кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування Козонової Ю. О., д. т. н., проф. кафедри комп’ютерної інженерії Артеменко С. В. та к. е. н., доцент кафедри управління бізнесом Свистун Т. В.
Метою цього комплексного дипломного проекту було наукове обґрунтування і розробка раціонів та технологій напівфабрикатів спеціального призначення та розробка експертної системи для складання раціонів харчування.
В рамках поставленої мети була розроблена технологія заморожених борошняних кулінарних напівфабрикатів спеціального призначення, таких як млинці із ламінарією для профілактики дефіциту йоду та його несприятливих наслідків у населення України і профілактики цукрового діабету ІІ типу; розроблено раціон харчування з мінімальними обмеженнями для людей, хворих на цукровий діабет ІІ типу; розроблена експертна система для складання раціонів харчування та профілактики цукрового діабету ІІ типу; проведена оцінка економічної ефективності розробки нової технології.