Стажування у Польщі

Старший викладач кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів, к.т.н. Наталія Юріївна Соколова пройшла короткотермінове стажування на кафедрі Technique and Food Development факультету Human Nutrition and Consumer Sciences Варшавського університету природничих наук з 22 по 29 листопада 2017 р. Під час стажування вона мала змогу працювати на найсучаснішому обладнанні та освоїти нові методи аналізу якості основної сировини та готових виробів, в тому числі з допомогою ферментативної екстракції з подальшим визначенням кількісних характеристик на спектрофотометрі.
В ході стажування було проведено сумісне дослідження з польським дослідником PhD Marcin Kurek впливу борошна кіноа та ступеню його розмелу на фізико-хімічні та органолептичні показники якості готових виробів, їх хімічний склад та тривалість зберігання.  Результатом роботи став авторський договір про публікацію результатів дослідження в журналі з високим імпакт-фактором. В ході візиту Наталія Юріївна провела семінар для бакалаврів і магістрів, на якому представила загальну інформацію про академію, її структуру та діяльность, представила наукові напрямки кафедри, запросила до участі в Міжнародному конкурсі наукових студентських робіт і конференції «Технології харчових продуктів і комбікормів» в ОНАХТ. Намічено подальші шляхи співпраці в науковій та навчальній сфері.

image4

image3

image6