Склад наукової ради

СКЛАД НАУКОВОЇ РАДИНАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ім. М.В. ЛОМОНОСОВА

 Голова ради – Солоницька І.В., канд. техн. наук, доцент,  директор ННТІХП ім. М.В. Ломоносова.  Заступник голови – Ткаченко О.Б., д-р техн. наук, професор, зав. каф. товарознавства та експертизи товарів

Секретар ради  – Соколова Н.Ю., к.т.н., ст.викладач каф технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів;

Члени ради:

— Єгоров Б.В., д-р техн. наук, професор, зав. каф. технології комбікормів і біопалива;

— Капрельянц Л.В., д-р техн. наук, професор, зав. каф. біохімії, мікробіології та фізіології харчування;

— Поварова Н.М., канд. техн. наук, доцент, директор науково-дослідного інституту

— Станкевич Г.М., д-р техн. наук, професор, зав. каф. технології зберігання зерна;

— Іоргачова К.Г., д-р техн. наук, професор, зав. каф. технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів;

— Черно Н.К., д-р техн. наук, професор, зав. каф. харчової хімії;

— Віннікова Л.Г., д-р техн. наук, професор, зав. каф. технології м’яса, риби і морепродуктів;

— Тележенко Л.М., д-р техн. наук, професор, зав. каф. технології ресторанного і оздоровчого харчування;

— Безусов А.Т., д-р техн. наук, професор, зав. каф. біотехнології, консервованих продуктів і напоїв;

—Ткаченко Н.А., д-р техн. наук, професор,зав. каф. молока, жирів і парфюмерно-косметичних засобів;

— Саркісян Г.О., канд. техн. наук, доцент, декан факультету технології вина та нанобіотехнологій

— Осипова Л.А., д-р техн. наук, ст. науковий співробітник, зав. каф. технології вина та енології;

— Коваленко О.О., д-р техн. наук, ст. науковий співробітник, зав. каф. технології питної води;

— Жигунов Д.О., д-р. техн. наук, доцент, зав. каф. технології переробки зерна;

—Дишкантюк О.В., канд. техн. наук, доцент, декан факультету інноваційних технологій харчування, ресторанно-готельного і туристичного бізнесу, зав. каф. ресторанно-готельної справи і туризму;

— Шарахматова Т.Є., канд. техн. наук, доцент, декана факультету технології харчових продутів, парфумерно-косметичних засобів , експертизи  та товарознавства;

— Соц С.М., канд. техн. наук, доцент, декан факультету технології зерна, хлібопродуктів, кондитерських виробів, комбікормів і біопалива;

— Макарова О.В., канд. техн. наук, доцент каф. технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів;

— Бордун Т.В., канд. техн. наук, доцент каф. технології комбікормів і біопалива;

— Калугіна І.М., канд. техн. наук, доцент каф. технології ресторанного і оздоровчого харчування;

—Доценко Н.В., канд. техн. наук, доцент каф. біотехнології, консервованих продуктів і напоїв.