AgroFoodExpedition-OdessaRagion

В ОНАХТ стартував новий проект AgroFoodExpedition-OdessaRagion для виявлення продуктів географічного зазначення в Одеській області.

AFEOR - new - 3 - копия

МЕТА ПРОЕКТУ:

‒ реалізація навчально-дослідницького проекту AgroFoodExpedition-OdesaRegion для виявлення виробників харчових продуктів і вина аграрного сектору Одеської області, які відповідають вимогам проекту з географічних зазначень України, що організований Європейським Союзом, на базі Одеської Національної Академії Харчових Технологій за активної участі викладачів і студентів випускових кафедр;
‒ популяризація освіти з агро-фуд індустрії в Україні та Одеській області зокрема;
‒ популяризація системи маркування продукції з географічними зазначеннями України.
ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ:
‒ збір інформації про окремі регіони Одеської області та їх агро-фуд виробників за такими критеріями: розташування, кліматичні умови, історія регіону, аутентична аграрна сировина та продукти, регіональні технологічні традиції, знайомство з громадою регіону та традиційними стравами її місцевості за допомогою експедицій;
‒ пошук зацікавлених виробників харчових продуктів і вин окремих аграрних регіонів Одеської області, які відповідають вимогам  проекту з географічних зазначень України, що організований Європейським Союзом.
КІНЦЕВА ЦІЛЬ ПРОЕКТУ:
‒ створення бази даних виробників харчових продуктів і вина аграрного сектору Одеської області, які відповідають вимогам проекту з географічних зазначень України, що організований Європейським Союзом та сприяння їх залученню до проекту;
‒ організація стабільних партнерських зв’язків між агрофуд виробниками, абітурієнтами, студентами, їх батьками з Одеського регіону та Одеською Національною Академією Харчових Технологій;
‒ імплементація агро-фуд виробників Одеського регіону в агро-винно-гастрономічний туристичний бізнес України через їх популяризацію за допомогою опублікованих ілюстративно-описових матеріалів досліджуваних регіонів Одеської області.